Zoals gepland. Deze morgen gaan ontbijten bij U&I Learning. Het deed deugd om nog eens terug te gaan naar de “roots.” Niet alleen om de collega’s nog eens terug te zien. Ook om het basisprincipe waar het bij e-learning rond draait eens te herhalen: leren. Het “e” aspect en de technologie staat in functie van het leren.

Wat heeft dit nu te zien met e-business? In essentie hebben commerciële sites ook steeds de doelstelling om een lezer inzichten bij te brengen en gedrag te “beïnvloeden.” Dit klinkt natuurlijk zwaar en wat oneerbiedig, maar in essentie gaat het om hetzelfde. Net zoals in e-learning steeds de bedoeling is om een aantal “leerdoelen” te bereiken is het in e-business ook de bedoeling om interesse bij potentiële klanten te wekken en hen de juiste “call-to-actions” te laten doen zodat de “unieke bezoekers” op de website worden omgezet in “conversie”. Natuurlijk willen we dat de surfer de toegevoegde waarde voor zichzelf van inziet. Anders blijft de samenwerking niet lang duren 😉

Eén ding heb ik bij U&I Learning duidelijk geleerd en dat blijven ze ook herhalen. E-learning levert pas meerwaarde en is pas effectief als het gebouwd is op 3 peillers: leervriendelijke inhoud, een goede, geïntegreerde begeleiding en een gebruiksvriendelijke technologie.

Welke didactische principes kunnen we gebruiken bij het schrijven van content voor een website? Ik herinner me in elk geval nog een aantal zaken zoals het werken met

  • leerdoelen: bepaal op voorhand wat je met de site wilt bereiken, welke kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes wil je bij de surfer bijbrengen. En moeten ze het weten, inzien, doen of zelf geïntegreerd in hun levenspatroon gebruiken. De meest complexe niveaus (integratie van attitudes) zijn echter niet altijd mogelijk om bij te brengen via internettools alleen. Vandaar dat ik een overtuigde aanhanger ben van de multi-channel modellen. Meer info over deze leerdoelen vind je in het boek Didactische leervormen van De Block.
  • leerstrategieën:
    Iedereen leest, leert, ervaart nieuwe info op een andere manier. Je kan informatie pas overbrengen als je die aanpast aan het niveau van je lezer. Doordat je niet steeds weet hoe die best kan leren (is het een theoretisch of een praktisch ingesteld persoon) kan je best je informatie op verschillende manieren uitleggen: op een abstracte, aanschouwelijke en een concrete manier. Hoe beter je deze 3 technieken kan hanteren, hoe breder het begrijpbaar is voor een grotere doelgroep. vb. Je wilt uitleggen hoe belangrijk het is om te bewegen om gezond te blijven. Je kan het concept “beweeg om gezond te blijven” uitleggen via een theoretische definitie, je kan er een symbool voor gebruiken, je kan een foto tonen. De combinatie garandeert dat de lezer ook echt begrijpt wat je bedoelt.
    Bij het overbrengen van informatie is het daarnaast belangrijk om te starten met een inleiding met een overzicht van wat uitgelegd zal worden, daarna met de details en tot slot met het samenvatten van het geheel.

Het klinkt ontzettend basic, maar wees eerlijk, hoeveel keer vind je deze zaken terug in een goeie commerciële website? Dagelijks ervaar ik dat schrijvers voor een website direct vervallen in details van hun materie terwijl ze geen algemeen kader meegeven.

Een tweede belangrijke peiler in een effectieve website is de begeleiding. Hier kom ik terug op de multi-channel aanpak. Voor bepaalde producten kan een site inzichten bijbrengen zodat de surfer overtuigd is om zaken direct aan te schaffen. In dit geval kan je onmiddellijk de mogelijkheid bieden om de koop af te sluiten met een goed e-commerce tool. Maar in de sector waar ik werk, gezondheid verzekeren, is dit niet zo evident. Ben jij geneigd om op basis van de site alleen van verzekeraar te veranderen? Sommigen wel, anderen helemaal niet. Daar is het opbouwen van de vertrouwensband heel belangrijk. Dus een goeie integratie van dit online pakket met de klantenadviseurs en de commerciële adviseurs is heel belangrijk om de klant optimaal op te vangen en hem de juiste beslissing te laten nemen.

De inzichten zijn er al. De praktijk volgt nog. Morgen zitten we samen met een aantal mensen uit de front-office om die multi-channel aanpak in onze organisatie concreter uit te werken.

Tot slot de technologie. Het is natuurlijk een basisvoorwaarde maar vaak wordt hier volgens mij veel te veel aandacht aan besteed in zowel e-learning en in e-business. Een goed e-business case, zoals een effectieve e-learning cursus, steunt op een gebruiksvriendelijke, toegankelijke,… technologie, maar na deze technische ontwikkeling start het project pas. Dan pas merk je of je project ook een meerwaarde oplevert en kan je bijsturen.

Tot zover, de heropfrissing vanuit U&I Learning. Wat was er dan nieuw voor mij deze morgen? Wiki’s en blogs als assynchrone collaborative learning tools zijn niet echt nieuw maar ik had er graag al concrete voorbeelden van gezien. Daarnaast, en dat was wel nieuw voor mij, werden een aantal edugames gedemonstreerd. Blijkbaar werken ze bij U&I Learning met een aantal templates waar je de content kan van customiseren en dus in een andere context of sector kan werken. Clever idee. Bijvoorbeeld een edugame voor verkopers waar het online “rollenspel” vertaald kan worden in andere sectoren. Hier ga ik zeker nog even verder info over inwinnen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook in e-business een grotere waarde kan spelen.

Alvast een dikke proficiat aan het hele team van U&I Learning die na mijn vertrek, nu 2,5 jaar geleden, al heel wat mooie maar vooral effectieve projecten heeft verwezenlijkt!