Yes, de internetstrategie van Partena-Ziekenfonds voor de komende jaren ligt vast. Het is een kort en krachtig werk geworden van

  • 1 algemeen doel, 6 uitdagingen
  • een actieplan per uitdaging
  • de nodige en beschikbare resources
  • een jaarplanning met 21 acties
  • bijlagen met details per acties

En het plan is ambitieus. Even een aantal cijfers:

Maar het is niet het cijfer op zich dat telt. We willen gewoon meer samenwerken met de klant via internet. Dit spaart de klant en ons heel wat tijd en middelen. In de volgende jaren willen we het aantal transacties dat onze klanten op het Partena On-line Kantoor doen verdubbelen en het aantal klanten die met het Partena On-line Kantoor werken van 1/6 naar 1/4 brengen.

Wish us luck!

En nu kan ik mijn hersenen weer wat loslaten op mijn schilderwerk. Later meer.