Op het CIPD congres 2017 sprak Daniel Susskind, docent aan de Balliol College in Oxford, over zijn boek “The Future of Professions, How Technology Will Transform the Work of Human Experts.”

  • Onder invloed van de exponentieel groeiende, geconnecteerde technologische evoluties ziet hij beroepen evolueren via efficiëntieverhoging van bestaande werkmethoden naar totaal andere beroepen. De huidige werkmethoden, vooral print-based, kraken langs alle kanten. Mensen staan onder druk, het wordt onbetaalbaar. De kracht van de internet maatschappij, met de tweede AI golf, verandert onze manier van werken drastisch. Voorbeelden hiervan ziet hij nu al in de advocatuur (e-Bay e-Mediation en LegalZoom.com), fiscaliteit (Turbotax), in audit (Halo), architectuur (WeBuildHomes.nl),…
  • De stappen in de evolutie zijn volgens Susskind duidelijk. We vertrekken vanuit een expertise, zien het onder invloed van internet standaardiseren, verder systematiseren en vertalen naar 3 business modellen: een betaalde online dienst, een gratis online dienst en gedeelde diensten. Deze evolutie noemt hij commoditization. Vergelijk een jurist die nu vooral dossier per dossier behandelt met een die zal beroep doen op een big data systeem van snel beschikbare, goedkope , gesystematiseerde basisdiensten. Daar bovenop zal de expert een gepersonaliseerde juridische laag aanbieden.
  • Dit betekent een enorme impact op de beroepen. Er zal meer nadruk komen op taken en minder op functies en dit gebaseerd op nieuwe business modellen: het model van netwerk van experten, para-professionelen, knowledge engineering, communities van ervaringen, ingebedde kennis en het machine-generated model. We zullen totaal nieuwe functies zien ontstaan zoals para-professionals, empathizers, R&D workers, kennis ingenieurs, proces analysten, moderators, designers, system providers en ingenieurs, data scientists.
  • Tips voor de HR en L&D specialisten? Duik in de nieuwe rollen en modellen, vertrek van een wit blad, surf mee met de second wave techologieën maar vooral verander je mindset!