Na het vele ontbinden van hout en stof de laatste weken was het meer dan tijd om verder te gaan met het verbinden.

Recomposing her head

Herinner je nog mijn eerste ontbindingsportret? Wel, vandaag heb ik die opnieuw verbonden. Van een sjaal, via draden naar een portret van een voor mij significante ander. Hopelijk droogt het mooi op.

Recomposing her breasts

En het tweede ontbindingsportret werd ook gefixeerd. Ook hier ben ik benieuwd hoe het zal opdrogen.

Recomposing his body

En vandaag ben ik de secretaire beginnen transformeren. Het is nog maar de eerste laag, maar het komt eraan.

En ondertussen kwamen verschillende bezoekers langs. Van abortus, over een leven op zee, tot wereldreizen maken. Heerlijk met welke verhalen de mensen komen. Heerlijk verbinden.