Doordat onze dienstverlening complex is, is het niet realistisch om het hele koopproces via het internet te laten verlopen. Het wordt een multi-channel strategie om de klant op het gepaste moment en op de gepaste wijze te benaderen.
Hierbij willen we de klant benaderen vanuit de stappen van zijn koopproces:

  • fase 1: mobiliseren van persoonlijke onvrede, “hé dat heb/wil ik ook” uitlokken
    vb hoe ziet u er over 10 jaar uit? sensibiliseren voor gezond leven, bewegen, gezonde voeding)
  • fase 2: pas daarna is de oplossing voor het probleem belangrijk
  • fase 3: de koop sluiten

Het meest efficiënte is om over te gaan van internetcommunicatie naar face-to-face contact vanaf einde fase 2. De klant heeft de informatie rond de oplossing gelezen maar door de complexiteit van het product wil hij bijkomende info.

Hoe brengen we klanten naar ons toe?
We willen communicatie uitlokken zodat we gericht met de klant in contact kunnen komen. We begeleiden hem naar een contactmoment (knop kantoren, contact, ik wil lid worden, reactiemogelijkheden onderaan de webpagina’s, ev. Vanuit e-mailings?) via mail, telefoon of face-to-face. Hierbij maken we duidelijke melding van het juridisch aspect en verwijzen we vooral naar de volgende stappen in het contactproces.