Dit is de richting die ik naartoe wil met dit tweeluik. Een associatie tussen de beenderen in de bone chair en die in een anorexisch lichaam.
Net zoals met de stier en de stoel neemt het nu nog wat tijd om de beelden naar mekaar te laten toe groei. Wat vinden jullie tot nu toe?