And now for something completely different šŸ˜‰

Deze week heb ik een opleiding “BeĆÆnvloeden door persoonlijke kracht” gegeven door Rudi Cranshoff in opdracht van Kluwer Opleidingen gevolgd.

Schitterend hoe Rudi op zo’n korte tijd van 2 dagen een gemeende “veilige leeromgeving” weet te creĆ«ren. Hij heeft het echt in de vingers en weet het ook continu in voorbeelden te “tonen.”

Wat vond ik het meest interessant ?

 1. Model voor het bewust omgaan met je netwerk, opbouwen van strategische contacten: wie is belangrijk in welk kader, besteed ik er voldoende aandacht aan, hoe kan ik die band verbeteren, rechtstreeks of indirect via tussenpersonen. Het is een model die je helpt om het bewuster aan te pakken en dus ook efficiƫnter te investeren in belangrijkste relaties.
 2. Model van Bateson (zie figuur) waarbij je gedrag uiteindelijk gezien wordt als een resultaat van onderliggende fundamentele lagen als je identiteit, missie, visie, waarden en cultuur.
 3. Verschil tussen diplomatie en manipuleren: diplomatie is de ander inschakelen voor jouw doel om samen een win win te bekomen. Bij manipuleren is de winst enkel bij 1 van de 2.
 4. Door cases uit te wisselen met mensen uit andere organisaties besef je dat er overal wel iets is šŸ˜‰

Hierbij nog 10 leertips als uitsmijter:

 1. Observeer bij anderen hoe ze overtuigen/manipuleren? Hoe doe je het zelf?
 2. Verandering begint bij het stilstaan bij wat je waarden, drijfveren zijn. Verandert dat, dan verandert je gedrag.
 3. Zorg altijd voor een strategie bij een overtuigingsmoment: bepaal je doel, bereid je voor op de ander (wie is hij? Wat drijft hem?), kies een strategie (duw = suggesties doen, trek = vragen stellen, duw-trek technieken = incentives bieden, herhaling, analyse,ā€¦) en stuur bij tijdens het gesprek.
 4. Bepaalde zaken zijn niet onderhandelbaar. Hierover onderhandelen is verloren energie. Dit moet je in gesprekken ook direct duidelijk maken.(het gaat niet over of we het doen, maar hoe we het doen)
 5. Geloof je zelf in wat je zegt, dan straal je dat automatisch ook uit. Maw zorg eerst dat je er zelf in gelooft.
 6. Zoek naar feitelijkheid, doorprik veralgemeningen e.d.
 7. Laat je niet opjutten
 8. Niemand kan je schuldig doe voelen behalve jezelf, jij beslist of je een probleem/ verantwoordelijkheid neemt of niet
 9. Focus op waar je goed in bent, je successen, observeer dat goed
 10. Verander zonder je eigenheid te verliezen!

De aanzet voor mijn verder ontwikkelingstraject is zeker gegeven. Men weze gewaarschuwd šŸ˜‰